Íþróttamiðstöðin á Blönduósi óskar eftir að ráða karlmann í 20% - 40% starfshlutfall og afleysingar.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Starfið er vaktavinna sem felur m.a. í sér:

 • Umsjón og eftirlit með búnings- og baðklefum, íþrótta- og sundlaugarmannvirkjum og öðru því sem mannvirkinu tilheyrir.
 • Vinna við ræstingar, afgreiðslu, símavörslu, öryggisgæslu og annað það sem til fellur.
 • Þvott og frágang á handklæðum, sundfatnaði og æfingavestum.
 • Aðstoða íþróttakennara og þjálfara eftir þörfum og sjá til þess að þeir geti nálgast áhöld og búnað sem þarf á hverjum tíma.  - Eftirlit tækja og áhalda þannig að búnaður sé í lagi.
 • Starfsmaður þarf að hafa áhuga og skilning á íþróttum og æskulýðsstarfi, vera þjónustulipur með góða framkomu, og hafa gaman af að starfa með börnum, unglingum og öðrum þeim sem mannvirkið stunda.
 • Starfa að öðru leyti samkvæmt almennum verklagsreglum, verklýsingum og fyrirmælum frá forstöðumanni Íþróttamiðstöðvar.
 • Annað það sem starfsmanni kann að vera falið og tengist starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar.

Hæfniskröfur:

 • Góð samskiptahæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Reynsla af starfi með börnum og unglingum.
 • Tölvukunnátta

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið námskeiði í skyndihjálp og geta standaðist sundpróf laugarvarða samkvæmt reglugerð um hollustuhætti á sund og baðstöðum.  Íþróttamiðstöðin á Blönduósi sér til þess að allir fái þetta námskeið og geti tekið hæfnispróf.

Umsóknarfrestur er til 15. Nóvember nk.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Snorrason,  í síma 455-4780 Umsóknum skal skilað á netfangið: snorri@imb.is .  Sakavottorð skal fylgja umsókn.

Var efnið á síðunni hjálplegt?